BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie

  • sídlo : Kosorín 39, 966 24 Kosorín, okres : Žiar nad Hronom , Slovenská republika

  • IČO : 42395844 , registrácia : Ministerstvo vnútra SR, číslo : VVS/1-900/90-46137

  • DIČ. 2120067895

  • Bankové spojenie : Bank: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IBAN:  SK8211000000002940005396

  •   e-mail: bullmastiffklub@gmail.com, tel: 00421 907 143 405

 

Kontaktujte nás