Poplatky      

ČLENSKÉ POPLATKY:
 
 Záujemca o členstvo v občianskom združení musí vyplniť , podpísať a doručiť štatutárnemu orgánu klubu písomnú prihlášku . Spolu s prihláškou je záujemca povinný zaplatiť do pokladne, alebo na účet združenia : 
  •  Vstupný vklad vo výške :                                 10,-EUR 
  • ročný členský príspevok vo výške :                 20,- EUR  

POPLATKY ZA CHOVATEĽSKÝ SERVIS:

 Poplatky za úkony chovateľského servisu súvisiaceho s čistokrvným chovom plemena bullmastiff sú nasledovné : 

 

  • kontrola vrhu pri kontrolovanom chove :           100,-EUR 
  • kontrola vrhu pri výberovom chove :                   50,-EUR 
  • bonitácia – za každého psa / sučku :                 50,-EUR 

Členovia klubu majú nárok na : 50% zľavu z poplatkov 

BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie

  • sídlo : Kosorín 39, 966 24 Kosorín, okres : Žiar nad Hronom , Slovenská republika

  • IČO : 42395844 , registrácia : Ministerstvo vnútra SR, číslo : VVS/1-900/90-46137

  • Bankové spojenie : Bank: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IBAN:  SK8211000000002940005396


 

CENNÍK SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY ÚNIE KYNOLOGYCKÝCH KLUBOV

 

CENNÍK SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY UKK

   
preukaz o pôvode (PP) 7,0 € 
exportný PP = súhlas na vývoz
(na žiadosť chovateľa)
20,0 €
exportný PP (majiteľa) - export pedigree 40,0 € 
import jedinca 10,0 € 
opis PP 5,0 € 
duplikát PP 8,0 € 
príloha k PP 2,0 € 
potvrdenie chovnej spôsobilosti 5,0 € 
expresný príplatok 10,0 € 
Chránený názov chovateľskej stanice 40,0 €
zmena adresy, prevod majiteľa, nové potvrdenie CHS 5,0 €
poštovné v SR - zaslanie PP šteniat 5,0 € 
poštovné v SR - iné 3,0 € 
poštovné do zahraničia / Postage 5,0 €