Cieľ činnosti združenia - kynológia:

V súlade s platnými právnymi predpismi naplnenie a realizácia práva členov klubu - majiteľov, chovateľov a sympatizantov čistokrvných psov plemena BULLMASTIFF slobodne sa združovať v dobrovoľnom , neziskovom a apolitickom občianskom združení , ktorého činnosť považujú za zmysluplné a prospešné trávenie voľného času najmä:
a/ v maximálnej miere prispievať k čo najkvalitnejšiemu chovu čistokrvných jedincov plemena Bullmastiff členmi klubu na Slovensku bez znakov kríženia a so zodpovedajúcim zdravotným stavom , temperamentom a pevným nervovým systémom. Za týmto účelom bude klub:
-usporadúvať výstavy a bonitácie podľa platných štandardov FCI
-hľadať možnosti upevnenia zdravia a povahových a pracovných vlôh plemena psov Bullmastiff
-koordinovať chov viesť príslušné evidencie chovných jedincov a doporučovať chovateľom vhodných jedincov ku krytiu
-Poskytovať členom informácie a odbornú pomoc pri podpore chovu a propagácii plemena Bullmastiff
-V potrebnej miere spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy , inými občianskymi združeniami, najmä zo vzťahom ku kynológii a chovu čistokrvných psov a s Medzinárodnou kynologickou federáciou ( Fédération Cynologique Internationale, skratka „ FCI „ ) , ako z celosvetovou uznávanou kynologickou organizáciou medzi základné úlohy ktorej patrí vytváranie a úprava štandardov jednotlivých plemien psov a tvorba predpisov pre chov.
b/ Dobrovoľná nekomerčná a nezisková svojpomoc medzi klubom a jeho jednotlivými členmi.

Výbor klubu:

Predseda predstavenstva:

Martin Šipkovský

Člen predstavenstva, tajomník:

Karol Šipkovský

Člen predstavenstva, hospodár:

Ing. Jana Palková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolór:

Denisa Faragoová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poradca pre chov:

Martin Šipkovský

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kontakt: bullmastiffklub@gmail.sk,

telefónne číslo: +421/0/90713405

  

Účelom nášho klubu je kynológia , v súlade s platnými právnymi predpismi, naplnenie a realizácia práva členov klubu – majiteľov,  chovateľov a sympatizantov čistokrvných psov plemena BULLMASTIFF slobodne sa združovať v dobrovoľnom , neziskovom a apolitickom občianskom združení , ktorého činnosť považujú za zmysluplné a prospešné trávenie voľného času najmä :

a/            v maximálnej miere prispievať k čo najkvalitnejšiemu chovu čistokrvných jedincov plemena Bullmastiff členmi klubu na Slovensku bez znakov kríženia a so zodpovedajúcim zdravotným stavom , temperamentom a pevným nervovým systémom. Za týmto účelom bude klub :

·         usporadúvať výstavy a bonitácie podľa platných štandardov FCI

·         hľadať možnosti upevnenia zdravia a povahových a pracovných vlôh plemena psov Bullmastiff

·         koordinovať chov viesť príslušné evidencie chovných jedincov a doporučovať chovateľom vhodných jedincov ku krytiu

·         Poskytovať členom informácie a odbornú pomoc pri podpore chovu a propagácii plemena Bullmastiff

·         V potrebnej miere spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy , inými občianskymi združeniami , najmä zo vzťahom ku kynológii a chovu čistokrvných psov a s Medzinárodnou kynologickou federáciou  (  Fédération Cynologique Internationale, skratka „ FCI „), ako z celosvetovou uznávanou kynologickou organizáciou medzi základné úlohy ktorej patrí vytváranie a úprava štandardov jednotlivých plemien psov a tvorba predpisov pre chov.

 

                    b/   Dobrovoľná nekomerčná a nezisková svojpomoc medzi klubom a jeho jednotlivými členmi .

Chovateľský poriadok