KLUBOVÁ VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK, 12.MAJA.2019 MOŠOVCE

KLUBOVÁ VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK,

12.MAJA.2019 MOŠOVCE

Nikdy nič nie je zadarmo a s každou prekážkou sa treba popasovať, potom aj pocit víťazstva je o to sladší, o čo je zložitejšie jeho dosiahnutie, no niekedy je samotné víťazstvo aj snaha bojovať a len ak budeme mať pokoru k porazeným a uznáme víťazstvo aj iných, vtedy si môžeme povedať: Som vyspelý.

Milí chovatelia, majiteľa a aj priaznivci Bullmastiffov. Ešte nedávno sme spolu strávili jeden úžasný víkend v ŠRZ Drienko Mošovciach a dovoľte mi, aby som zhodnotil toto podujatie. Začínali sme v roku 2015, ako neskúsený novovzniknutý chovateľský klub. Vedelo o nás len pár nadšencov plemena Bullmasstiff, našim cielom a vidinou bola snaha rozvinúť a zveľadiť chov Bullmastiffov na Slovensku a to, aby sme o chove tohto plemena rozhodovali my sami chovatelia Bullmastiffov a aby nám neboli vnucované niektoré veci od ľudí, čo naše plemeno nikdy nemali a nechovali a chceli o ňom rozhodovať bez nás. Bola to zložitá cesta, no aj keď z počiatku asi nám málo kto veril, že budeme môcť byť, ako málopočetné plemeno samostatný a života schopný, hneď v začiatkoch sme tieto pochybnosti vyvrátili. Vsadili sme na rozvoj plemena a propagáciu jeho, nie len na Slovensku, ale pokúsili sme oslovovať aj chovateľov z iných a to nielen okolitých krajín.

(pes trieda mladší dorast)

Ukázalo sa, že to bola správna voľba. Naše klubové a špeciálne výstavy začali byť atraktívne pre čoraz väčší okruh vystavovateľov, účasti na našich výstavách začali mať vysoké medzinárodné zastúpenie. A výnimkou nebola ani táto posledná. Prihlásených rekordný počet psov a to v počte 71 zo 7 štátov ( Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Holandska, Belgicka) vravia za všetko.
S propagáciou našej poslednej výstavy sme začali už vo februári a vsadili sme znovu na atrakciu rozhodca, no vyššie sily rozhodli za nás, že len pár dní pred výstavou sme museli na poslednú chvíľu riešiť nového rozhodcu, verte, nebolo to ľahké, nemali sme žiadne skúsenosti, ako na rýchlo vydelegovať zahraničného rozhodcu, týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať za nadštandartne a ozaj promtné vydelegovanie rozhodcu vedúcej sekretariatu SKJ pani Monika Pilná - Mikšiková Monike Pilnej, ktorá nám v tejto veci pomohla. Jasne, že by nám táto pomoc nebola nič platná, keby sme nemali nájdeného náhradného rozhodcu, preto sa chcem poďakovať Kathy Lane za prijatie pozvania posudzovať na poslednú chvíľu našu Klubovú výstavu a aj napriek svojmu vyťaženému programu nám vyšla v ústrety a potvrdila nám svoju účasť. V tom momente, ako sme obdržali oficiálne vydelegovanie Kathy Lane mi padol balvan zo srdca a mohol som sa už naplno venovať všetkým ostatným veciam, okolo výstavy. Mojo cesta do Mošoviec začala už v piatok podvečer, keďže v sobotu som bol poctený posudzovať klubovú výstavu SKSJP, nedalo sa mi byť s vami od začiatku, preto sa aj touto cestou chcem poďakovať Matus Matúšovi Nižníkovi, že nám pomohol a na našej chate zahájil to pomyselné stretnutie Bullmastiffkárov varením už asi tradičného gulášu. Naša chata praskala vo švíkoch a som rád, že ste prišli v takom hojnom počte tak trochu neformálne pokecať o bullmastiffoch, ochove, povymieňať si poznatky a dobre sa zabaviť. Aj keď sa stretnutie predĺžilo, niektorí ešte poblúdili po iných chatkách a veľa si z predošlého dňa nepamätali, v nedeľu ráno sme začali s prípravou výstavy. Preto sa chcem poďakovať za pomoc Eulalia Janke Palkovej Denise Faragoovej, Robovi Štefánikovi, Aťa Atke Paulovičovej, Milan Milanovi Polákovi za pomoc pri chystaní výstavnej plochy, pani Mária Manka Lančinová Lančinovej za nádhernú už tradičnú tortu, taktiež kamarátom od klubu SKSJP Ondrej Ondrovi Šulkovi, Zuzke Zuzana Mikolkova Zdenovi Končokovi , Robert Robovi Androvičovi, René Renému Šuľákovi, Jessica Jessike Pečar s pomocou či pri organizovaní, tak aj samotným technickým zabezpečení našej akcie, našim dvorným fotografom a to Monike Monika Bangoura, Romana Romči Bubeníkovej, ktoré boli aj blesku rýcho k dispozícii Vám všetkým (čo nebýva zvykom v iných kluboch) v neposlednom rade Martina Ellerova Mati Ellerovej za jej obetavosť a veľkú pomoc či s prípravou výstavy, tak aj pomocou s tlmočením v kruhu. Veľká vďaka patrí našim sponzorom a to Pharmacopole, MZ Trade, Decodom, Motorest Pause, nášmu mediálnemu partnerovi Kynologickej revue a Gert Coljee Getovi Coljee za darček pre najkrajšie šteňa, mladého jednica a víťaza výstavy. Taktiež pánovi Sklenárovi zo RSZ Drienok, ktorý tiež venoval ceny pre víťazov. Samotná výstava sa niesla vo veľmi priateľskom duchu a ak by nám počasie vydržalo až do konca, museli by sme konštatovať, že výstave sa nedá čo vytknúť, nuž príroda nám nedopriala dokončiť výstavu v suchu a myslím, že všetci v rátane aj pani posudzovateľky sme odchádzali úplne premočený, ale so šťastným pocitom z vydarenej akcie, bol som milo prekvapený, že aj napriel zlému počasiu vás až do konca zostalo veľmi veľa. Pani posudzovateľka hodnotila každého jedného psa veľmi dôkladne a precízne a to nielen zrakom, ale aj dôkladným prehmataním. Aj napriek ku koncu výrazne zhoršenému počasiu, nepoľavila v posudzovaní a zachovala si svoju dôstojnosť v precíznosti. Som nesmierne rád, že sme mali takúto skvelú rozhodkyňu z krajiny pôvodu, ktorá je aj chovateľkou Bullmastiffov, bola to kráľovná bullmastiffov!!!! Kathy Kathy Lane big thanks!!!!!!! Kathy Lane is the bullmastiff Queen
Ešte raz sa chcem Vám všetkým poďakovať za skvele strávený víkend a za všetky podporné a pochvalné reakcie, či už na soc sietiach, ako aj osobne. ĎAKUJEME a tešíme sa na stretnutie v Mošovciach na Októbrovej špecialke 20.10.2019

(pes trieda dorast)

(pes trieda mladých)

 

 

(pes trieda stredná)

(pes trieda otvorená)

(pes trieda šampiónov)

(pes trieda čestná)

(pes trieda veteránov)

( klubový víťaz 2019 )

(suky trieda mladší dorast)

(suky trieda dorast)

(suky trieda mladých)

(suky trieda stredná)

(suky trieda otvorená)

(suky trieda šampiónov)

(suky trieda čestná)

(najúspešnejší pes výstavnej sezóny 2019 v majetku Slovenského člena klubu)

( BOB, BOS, JUNIOR BOB)

JUNIOR BOB

BIS DORAST

BIS mladší dorast+ BIS šteniat

najkrajšia chovateľská skupina

najkrajší pár

najlepší jedinec z triedy čestnej

najkrajší veterán

dieťa a pes

fotky na stiahnutie:

https://aicha78.rajce.idnes.cz/Bullmastiff_klub_dog_show_Mosovce_SK_12th_May_2019_-_part_1.#

https://aicha78.rajce.idnes.cz/Bullmastif_klub_Dog_show_Mosovce_SK_12th_May_2019_-_part_2.

výsledky na: www.clubdogshow.sk

 

KLUBOVÚ VÝSTAVU

CAJC,CAC,KV,KV MLADÝCH,KV VETERANOV,

JUNIOR BOB,BOS,BOB

Mošovce ŠRZ Drienok, 12.05.2019,  uzávierka prihlášok: 29.04.2019

online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM: www.dogshow.sk /

Club dog show CAC/CAJC/ CLUB WINNER, JUNIOR CLUB WINNER, JUNIOR BOB,BOS,BOB

 Mošovce 12th May 2019,  Drienok Entry deadline: 29th April 2019

Delegovaný rozhodca / Judge: Tan Nagrecha /GB/

propozície

propozicie kv2019.pdf (897427)