KLUBOVÁ VÝSTAVA + ŠPECIALNA VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK, o.z. 10.10.2020 Mošovce

 

DVE VÝSTAVY V JEDEN DEŇ: KLUBOVÝ VÍŤAZ,

 VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY

  VÍŤAZ ZO STREDU EURÓPY.

TWO SHOWS IN ONE DAY, CLUB WINNER,

SPECIALTY SHOW WINNER

 WINNER OF CENTRAL

KLUBOVÁ VÝSTAVA, ŠPECIÁLNA VÝSTAVA, 2XCAJC, 2XCAC, 2XBOS, 2XBOJ, 2X BOB, KLUBOVÝ VÍŤAZ, VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY A VÍŤAZ ZO STREDU EURÓPY.

Pri príležitosti 5 výročia založenia BULLMASTIFF KLUBU SK, sme sa rozhodli uskutočniť v jeden deň dve výstavy a to Klubovú výstavu s udeľovaním titulu Klubový víťaz SK, KV mladých, KV veteránov a Špeciálnu výstavu s udeľovaním titulu Víťaz špecialnej výstavy, VŠV mladých, VŠV veteránov a po prvý krát titul Víťaz zo stredu európy, VSU mladší dorast, VSU dorast, VSU mladých, VSU veteránov. Veríme, že situácia u nás a aj v okolitých štátoch sa bude vyvíjať priaznivo a spoločne sa stretneme 10 októbra v Mošovciach. Viac informácii nájdete na našej stránke www.bullmastiffklub.sk,  online prihlasovanie spustené na: www.clubdogshow.sk

TWO SHOWS IN ONE DAY, CLUB SHOW, SPECIALTY SHOW, 2XCAJC, 2XCAC, 2XBOS, 2XBOJ, 2X BOB, CLUB WINNER, SPECIALTY SHOW WINNER AND WINNER OF CENTRAL EUROPE. On the occasion of the 5th anniversary of the founding of BULLMASTIFF CLUB SK, we decided to hold two shows in one day, namely Club Show with the titles as Club Winner, Club Junior Winner, Club Veteran Winner and Specialty Show with the titles as Winner of Specialty Show, Junior Winner of Specialty Show, Veteran Winner of Specialty Show and for the first time the title Winner of Central Europe, Minor Puppy Winner of Central Europe, Puppy Winner of Central Europe, Junior Winner of Central Europe, Veteran Winner of Central Europe. We believe that the situation in our country and in the surrounding countries will develop favorably and we will meet together on October 10th in Mošovce. More information can be found on our website www.bullmastiffklub.sk, online registration launched at: www.clubdogshow.sk

 

!!!!!PROPOZÍCIE!!!!!

KLUBOVÁ VÝSTAVA/CLUB SHOW: KV2020.pdf (928858)

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA/SPECIALITY SHOW: SV 2020.pdf (852740)