NAJ VÝSTAVNÝ BULLMASTIFF ZA ROK 2022 PES+SUKA

NAJÚSPEŠNEJŠÍ VÝSTAVNÝ PES ZA ROK 2022

BY MY KEEPER FLOAT LIKE A BUTTERFLY STING LIKE A BEE 

majiteľ: Ondrej Tunega

NAJÚSPEŠNEJŠIA VÝSTAVNÁ SUKA ZA ROK 2022

CINDY BULL ROSANELA

 majiteľ: Anna Rosinová

katalog 07.05.2023.pdf (1049095)