Prijatie BULLMASTIFF KLUBU SK za riadneho člena UKK

 Vážení členovia BULLMASTIFF KLUBU SK.

Dńa 22.novembra.2015 na valnom zhromaždení ÚNIE KYNOLOGICKÝCH KLUBOV (ďalej len UKK) bol BULLMASTIFF KLUB SK prijatý za riadneho člena UKK. Za prijatie nášho klubu boli všetci zástupcovia chovateľských klubov, ktorí sa zúčstnili na valnom zhromaždení UKK. Od 01. januára.2016 prechádza plemenná kniha plemena Bullmastiff pod správu plemennej knihy UKK. Toto bol posledný krok, aby sa náš klub riadne začlenil do štruktúr SKJ a bol plnohodnotným členom UKK. Od 01.januára.2016 preukazy pôvodu bude vydávať plemenná kniha UKK. Všetky potrebné tlačivá a žiadosti nájdete na stránke UKK: www.unkk.sk/phpmenu.php