Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

Školenie bude zorganizované v dvoch  termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu.

- 15.4.2023

Prednášky:

1. anatómia a fyziológia - MVDr. Gabriela Ridarčíková

2. základy genetiky - Ing. Jozef Jursa

3. štandard a história plemena - Ing. Jaroslav Matyáš 

4. platné poriadky SKJ - Stanovy-Jozef Šuster

 

- 17.6.2023 

Prednášky:

1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková

2. platné poriadky SKJ - Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie - Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš

3. predpisy FCI - Jozef Šuster

4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa

 

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.

Začiatok školenia o 10.00 hod.

 

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.

 

Vstupný teoretický test sa bude konať 17.8.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9, BA)

 

Prednášok sa môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.

 

Elektronická prihláška:  https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7