ŠPECIÁLNA VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK 20.10.2018 MOŠOVCE