Špeciálna výstava Bullmastiff klub SK, Alekšince -nitra 27.08.2022

Pozývame Vás na

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU CAC/CAJC/VŠV/VŠVM

27.08.2022 Alekšince, Hlboká cesta 522, okres Nitra

uzávierka prihlášok: 15.08.2022

SPECIALITY SHOW CAC/CAJC/SW/SJW           

Alekšince- Nitra 27th August 2022,

online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM  http://www.clubdogshow.sk/ 

Entry deadline15.08.2022

Delegovaný rozhodca / Judge: Austin Long – Doyle /Ireland/

Link na areal výstavy/ place of exibition:

https://goo.gl/maps/TorwTjFnL21QdvFe8

Program výstavy : 27.08.2022

09.00 – 10.00 Príjem psov

10.00 Otvorenie výstavy

10.10 Posudzovanie v kruhoch

 

Exhibition program: 27.08.2022

09.00 –10.00 Reception of dogs

 10.00 Opening of the exhibition

10.10 Judging