ŠPECIALNA VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK/SPECIAL SHOW BULLMASTIFF KLUB SK

Vás srdečne pozýva na

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA CAC/CAJC/VŠV/VŠVM

Mošovce 29.10.2016, autokemping

Uzávierka prihlášok: 16.10.2016

>>> online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM http://www.dogshow.sk/ <<<

SPECIALTY SHOW CAC/CAJC/SW/SJW

Mošovce 29th October 2016, autokemping Drienok Entry deadline: 16.10.2016

Delegovaný rozhodca / Judge: Yana Gavrilova  (RU)

        

 

 

Výstavné poplatky / Entry fees

Entry deadline
16st October 2016

Uzávierka
16.10.2016

fees for not members
platby pre nečlenov

Payment at the show
29th October 2016

Platba
na mieste
29.10.2016

fees for not members
platby pre nečlenov

Banka:

Tatra Banka Hodžovo nám. 3,

81106 Bratislava

IBAN:  SK8211000000002940005396

SWIFT kód banky: TATRSKBX

 

číslo účtu : 2940005396/1100 

 

 

Bank: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovak Republic,

Account number: 2940005396/1100 

Entry deadline
16th October 2016
Uzávierka
16.10.2016

fees for members
platby pre členov klubu

Payment at the show
29th October 2016

Platba
na mieste
29.10.2016

fees for members
platby pre členov klubu

30,- €

35,- €

Za prvého psa/For first dog

25,- €

30,- €

25,- €

30,- €

Za každého ďalšieho psa/For every additional dog

20,- €

25,- €

15,- €

20,- €

Trieda šteniat, dorastu, veteránov a čestná/Baby, Puppy, Veteran and Honour class

0,- €

0,- €

10,- €

10,- €

Súťaže/Competitions

5,- €

5,- €

Program špeciálnej výstavy 29.10.2016:

8.00 – 09.00 Príjem psov / Entry of dogs
09.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
09.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
 Záverečné súťaže / Final competitions

29.10.2015 od 10.30 BONITÁCIA

Veterinárne podmienky / Veterinary order

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.

Dogs presented must have been vaccinated against Rabies, Distemper, Parvovirus and Hepatitis a minimum of 3 weeks prior to the show (proof shall be furnished). The vaccinations shall be valid for 12 months from the date of vaccination.

 

 

                                               Všeobecné ustanovenia / General conditions: Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince vo vlastníctve slovenských vystavovateľov musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom.

The show is organised according to the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered in a stud book recognized by the FCI can participate in the show. The exhibitor commits himself to pay the registration costs, even if he does not participate in the show, whatever the reason for his absence. If the show does not take place for reasons which are not due to the organiser, the registration fees will be used to cover the organisation expenses which would already have occurred and will be not refunded. The organiser has the right to refuse a dog in the show without giving any reason for his refusal. The organiser is not responsible for the damages caused by a dog.

Tituly a čakateľstvá:CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých. CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov. Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. Víťaz špeciálnej výstavy pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC. Víťaz špeciálnej výstavy sučka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC. Víťaz špeciálnej mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC. Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú  víťazi špeciálnej výstavy a víťazi tried veteránov.Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) Do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako je BOB, ktorým bol udelený titul Víťaz špecialnej výstavy mladých, Víťaz špeciálnej výstavy a Najlepší veterán.  Tento titul môže získať najlepší jedinec pohlavia v ktorom nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB)les and Challenge Certificates: CAJC - Challenge to become the Slovak Junior Champion can be awarded to dogs and bitches rated as excellent 1 (Vyborny 1)   in the junior class. CAC - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent 1 (Vyborny 1) in the intermediate class,  open class and champion class. Reserve CAC (R.CAC) - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent second (Vyborny 2) in the intermediate class, the open class and the champion class, in case the CAC was awarded in the respective class. Specialty Winner Dog - A Specialty Winner Dog shall be established after the completion of judgement of individual classes compromising all V1, CAC males from the Intermediate, Open and Champion Class. Specialty Winner Bitch - A Specialty Winner Bitch shall be established after the completion of judgement of individual classes Specialty Junior Winner - The title “ Club Junior Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1, CAC females from the Intermediate, Open and Champion Class in the Junior Class – V1 CAJC Best of Breed (BOB) - After completion of judgement of all classes and sexes, the judge shall select the Best of Breed from the Special Club winners and Veteran Winner

 

 

Súťaže

Najkrajší veterán - do súťaže postupujú psy a sučky  ocenené v triede veteránov známkou V1. Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1. Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave. Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa. BIS baby – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede šteniat známkou VN:1. Najkrajší dorast - BIS puppy  – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede dorastu známkou VN:1  Najkrajší mladý pes- BIS Junior  - do súťaže postupuje pes a sučka, ktorí  získali ocenenie CAJC, VŠVml