ŠPECIÁLNU VÝSTAVU CAC/CAJC/VŠV/VŠVM VÍŤAZ ZO STREDU EURÓPY, WINNER OF CENTRAL EUROPE Mošovce 17.10.2021, ŠRZ Drienok,

 

 

Špeciálna výstava BULLMASTIFF KLUBU SK, prihlasovanie ukončené. Aj napriek neľahkej dobe, ktorá nám prináša výrazné obmedzenia v cestovaní a organizovaní výstav, sme nesmierne radi, že počet prihlásených Bullmastiffov je veľmi vysoký, spolu je prihlásených 42 psíkov zo štyroch štátov (Srbska, Maďarska, Českej republiky a samozrejme Slovenska) Výstava sa bude konať s miernymi obmedzeniami, ale nie až takými prísnymi, ako sme predpokladali. Preto vás prosíme priatelia o ich dodržiavanie. Do kruhu budú môcť vstúpiť len vystavovatelia, ktorí sa zapíšu do zoznamu, kde uvedú svoje meno a telefónne číslo a ktorí spĺňajú podmienky OTP- očkovaný, testovaný a prekonaný ochorenie covid. Zozna bude k dispozícii pri vstupe do kruhu, do zoznamu sa nemusia zapísať majitelia, ktorí svoje údaje už zaregistrovali v online prihláške na clubdogshow. Verím, že si výstavu užijeme, máme pre vás pripravené veľké množstvo cien. Za každého vystaveného psíka obdržíte malý darček. Tešíme sa na stretnutie 17.októbra v Mošovciach.

 

The Club show of BULLMASTIFF CLUB SK, registration is closed. Despite the difficult period, which brings us significant restrictions in traveling and organizing exhibitions, we are extremely happy that the number of registered bullmastiffs is very high, a total of 42 dogs from four countries (Serbia, Hungary, Czech Republic and of course Slovakia) acts with slight restrictions, but not as strict as we expected. Therefore, we ask your friends to follow them. Only exhibitors who enter the list, where they will state their name and telephone number, can enter to the ring. It will be available upon entering the ring. To that list does not have to register owners who have already registered their data in the online application for the club show. I believe that we will like the exhibition, we have prepared a large number of awards for you. You will receive a small gift for each dog shown. We are glad to meet you on Oktober 17 in Mošovce.


Program výstavy 17.10.2021:

8.00 – 10.00 Príjem psov / Entry of dogs
10.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
10.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
 Záverečné súťaže / Final competitions

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU CAC/CAJC/VŠV/VŠVM

VÍŤAZ ZO STREDU EURÓPY, WINNER OF CENTRAL EUROPE

Mšovce 17.10.2021, ŠRZ Drienok,  závierka prihlášok: 03.10.2021

SPECIALITY SHOW CAC/CAJC/SW/SJW 

         Mošovce 17th October 2021, ŠRZ Drienok 

                         online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM  http://www.clubdogshow.sk/ 

Entry deadline: 03.10.2021

Delegovaný rozhodca / Judge: MVDr. Gabriela Ridarčíková /SK/

Propozície:sv2021 propozicie.pdf (334967)