SPRÁVA Z PLEMENNEJ KNIHY ZA ROK 2015

SPRÁVA Z PLEMENNEJ KNIHY ZA ROK 2015

Za plemeno Bullmastiff:   :

Počet vrhov: 6

narodených šteniat: 35

z toho psov:14

z toho suk:21

Dovoz:1

Vývoz:12